Productes d’Alforja.

Productes d’Alforja és un clúster format per 4 empreses d’Alforja que comparteixen iguals reptes estratègics: Bondria Embotits, Alforja Agrària, Celler Mas del Botó, i Mel del Padrí. Entre altres propietats, conserven certs usos tradicionals en l’elaboració i utilitzen matèries primeres seleccionades de la zona. Aquesta unió és una col·laboració que permet aprofitar sinèrgies, optimitzar recursos, i reforçar la competitivitat mitjançant el desenvolupament d’iniciatives conjuntes de màrqueting.