La primera edició del Festival Partides, celebrat elcap de setmana del 25 i 26 de Novembre, a una finca rústica de Cambrils. Diferents propostes artístiques es manifesten amb diferents missatges en un entorn rural. Els celler Mas del Botó hi va participar per acompanyar els àpats, con senyal de connexió entre la pagesia i els artistes.

La primera edición del Festival Partides, celebrado el fin de semana del 25 y 26 de Noviembre, en una finca rústica de Cambrils. Diferentes propuestas artísticas se manifiestan con distintos mensajes en un entorno rural. La bodega Mas del Botó participó para acompañar las comidas, con señal de conexión entre el campesinado y los artistas.

The first edition of the Festival Partides, held on the weekend of November 25 and 26, in a rustic farm in Cambrils. Different artistic proposals are manifested with different messages in a rural environment. The Mas del Botó winery participated to accompany the meals, with a sign of connection between the peasantry and the artists.
Link to photos and videos.

La première édition du Festival Partides, qui s’est tenue le week-end des 25 et 26 novembre, dans une ferme rustique de Cambrils. Différentes propositions artistiques se manifestent avec différents messages dans un environnement rural. La cave Mas del Botó a participé pour accompagner les repas, avec un signe de connexion entre la paysannerie et les artiste.

Fotografies i videos en aquest enllaç/ Enlace de fotografías y vídeos/Link to photos and videos./Lien vers photos et vidéos.

https://www.facebook.com/Ganagot/posts/pfbid078mPXftiCT4ub9w5qCQN8DiUuM9bEduXgUuVqp4kJdk1uYGac2AdUxffwXAh2CXDl?__cft__[0]=AZXqsEGRoyqtivQs3Rrzxgk9TGzP0KrafTsEal0XFaEK2FjmO7CcdPOJQWgYdkVVZTsIEfSWaDT4wzkNxwNwdbkB9uL63R-IeEdHDiDL63Coa2J3LurmiS5KRTgUZojWlc9LreZjlX3kwRlWMK6Kq_TvSP3-3Orx7Im7bWfZVev0FeNQbRMvopxs1HIbPf48tsmo99duspGjbDN1IYEpLYqX&__tn__=%2CO%2CP-R