Cat Una forta nevada a principis d’any del 2021, ha fet canviar el paisatge habitual de la Vall del Cortiella.  Com a resultat durant més de 15 dies va persistir la neu comportant advantatges i incovenients.

Esp Una fuerte nevada a principios de año del 2021, ha hecho cambiar el paisaje habitual del Valle del Cortiella. Como consecuencia durante más de 15 días persistió la nieve comportando ventajas e inconvenientes.

En A heavy snowfall at the beginning of the year 2021 has changed the usual landscape of the Cortiella Valley. As a result the snow persisted for more than 15 days, bringing advantages and disadvantages.

Fr Une forte chute de neige au début de l’année 2021 a changé le paysage habituel de la vallée de Cortiella. En conséquence La neige a persisté pendant plus de 15 jours, apportant des avantages et des inconvénients.