Una nova edició de la Festa de la Verema a l’Antiga, amb música en directe dut a terme per Ellas Music Band, que van amenitzar com l’any passat la trepitjada del raïm per part dels assistents amb els peus. Al dinar el protagonista van ser la carn de cabra (medalló de cabrit amb una salsa feta amb una reducció del vi dolç del celler, Dolça de Ganagot), que rememora la menja a la conca Meditarrània en època de verema en memòria al déu de l’antiguitat Bacchus, representat amb cos de cabra). La festa es va animar tant que un assistent (Roberto) va agafar la guitarra ens va deleitar amb peces dels Beatles, boleros, rumba,…

Una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia en la Antigua, con música en directo llevado a cabo por Ellas Music Band, que amenizaron como el año pasado la pisada de la uva por parte de los asistentes con los pies. En la comida el protagonista fueron la carne de cabra (medallón de cabrito con una salsa hecha con una reducción del vino dulce de la bodega, Dolça de Ganagot), que rememora el manjar en la cuenca Meditarránea en época de vendimia en memoria a al dios de la antigüedad Bacchus, representado con cuerpo de cabra). La fiesta se animó tanto que un asistente (Roberto) cogió la guitarra nos deleitó con piezas de los Beatles, boleros, rumba,…

A new edition of the Old Fashioned Harvest Party, with live music performed by the Ellas Music Band, which enlivened, like last year, the stomping of the grapes by the attendees. At lunch, the protagonist was the goat meat (kid medallion with a sauce made with a reduction of the winery’s sweet wine, Dolça de Ganagot), which recalls the delicacy in the Mediterranean basin at harvest time in memory of the god of antiquity Bacchus, represented with the body of a goat). The party was so lively that an attendee (Roberto) picked up the guitar and delighted us with songs by the Beatles, boleros, rumba,…

Une nouvelle édition de la Fête des Vendange à l’ancien, avec de la musique live interprétée par le Ellas Music Band, qui a animé, comme l’année dernière, le piétinement des raisins par les participants. Au déjeuner, le protagoniste était la viande de chèvre (médaillon de chevreau avec une sauce faite avec une réduction du vin doux de la cave, Dolça de Ganagot), qui rappelle la délicatesse dans le bassin méditerranéen au moment des vendanges en mémoire du dieu de l’antiquité Bacchus, représenté avec le corps d’une chèvre). La fête était si animée qu’un participant (Roberto) a pris la guitare et nous a enchantés avec des chansons des Beatles, des boléros, de la rumba,…

Algunes fotos/Algunas fotos/Some pictures/ Quelques photos

https://www.facebook.com/Ganagot/posts/pfbid02hu6mUC2sRiYGMs5oBhaj52oJMVgSwTk3NpkkkmxZwN34T4UCB5VJizxfjQi3ro19l?cft[0]=AZU7wHu6fckP3TnWqt5nHSNFpoxTC5Bc_KmWjZ54Y4tJMvxiyvHuVa0yXgRw5z0IfGtEFbjW32c96MhLg-IwgbasLI7Bj3IOMg6XpkcJkS4gPHQ-o56vzmQayXT2-GxF1L3KqRs1lowajPMGo0BeNFWi98lhL8KCxfEfj5gZsPY8Spf1S0w-9j3OuZfj9WYX1-k&tn=%2CO%2CP-R