La Festa de la Verema a l’Antiga al celler Mas del Botó, a diferència d’altres indrets, marca l’inici del periode de verema, després d’un any de feines de cura dels ceps i del seu fruit. Portades ja cinc edicions perfilant aquesta Festa s’ha culminat en una proposta més completa. Per unes hores el visitant es fica la pell del veremador sense allunyar-se de l’ambient festiu i lúdic.

La Fiesta de la Vendimia a la Antigua en el celler Mas del Botó, a diferencia de otros lugares, marca el inicio del período de vendimia, después de un año de trabajos de cuidado de las cepas y de su fruto. Llevadas ya cinco ediciones perfilando esta Fiesta se ha culminado en una propuesta más completa. Por unas horas el visitante se mete la piel del vendimiador sin alejarse del ambiente festivo y lúdico.

The Harvest Festival in old fashioned at the Mas del Botó winery, unlike other places, marks the beginning of the harvest period, after a year of work to care for the vines and their fruit. After five editions profiling this Fiesta has culminated in a more complete proposal. For a few hours the visitor puts on the skin of the grape harvester without leaving the festive and playful atmosphere.

La fête des vendanges à vielle façon  aux domaine  Mas del Botó, contrairement à d’autres endroits, marque le début de la période des vendanges, après un an de travail pour soigner les vignes et leurs fruits. Après cinq éditions profilant cette fête a abouti à une proposition plus complète. Pendant quelques heures le visiteur se met dans la peau du vendangeur sans quitter l’ambiance festive et ludique.

Totes fotos/todas las fotos/all picture/ toutes les photo